راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

استخدام

فعال شدن امکان تعیین محل استخدام ویژه مشمولین بخشنامه تبدیل وضعیت ۷۱۰/۲۰ در سامانه سجفا

همکارانی مشاغل آموزشی مشمول بخشنامه تبدیل وضعیت ۷۱۰/۲۰ می‌باشند، پس از ورود به سامانه سجفا جهت تعیین محل استخدام از منوی «تعیین محل خدمت» اقدام به تکمیل فرم نمایند. کاربرانی که برای
ادامه مطلب ...

جوابیه آموزش و پرورش به خبر سازمان بازرسی به دادِ نیروهای پیمانی مهرآفرین برسد

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه جوان به تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه باعنوان «سازمان بازرسی به دادِ نیروهای پیمانی مهرآفرین برسد» پاسخ معاونت برنامه ریزی و
ادامه مطلب ...