راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

ایرانیان کانادا

صدور شناسنامه برای نوزاد و فرزند زیر ۱۸ سال در کانادا و آمریکا

ایرانیان مقیم کانادا و یا آمریکا که دارای فرزند می‌شوند و یا فرزند زیر ۱۸ سالی دارند که هنوز شناسنامه ایرانی برای آنها نگرفته‌اند مطابق فرم ۴۲۰ دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...