راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

بانک مرکزی

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی متقاضیان ، ذی نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده…

با سلاماحتراما ، پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ در خصوص ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ (ستاد ملی مبارزه با کرونا) مبنی بر تعلیق اعمال محرومیت های قانونی صادر کنندگان چک
ادامه مطلب ...