راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

حقوق شهروندان

دستورالعمل استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی در شهرداری‌ها

دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی در شهرداری‌ها، سازما‌ن‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه (بخشنامه شماره ۳۶۹۶۳ مورخ ۸/۳/۱۳۹۶ وزارت کشور) استانداران محترم سراسر کشور
ادامه مطلب ...