راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

حق الوکاله

آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

 آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 ـ در اجرای این آيين نامه ، محدوده (قانونی) و…
ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

  آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - در اجراي این آیین نامه ، محدوده (قانونی ) و…
ادامه مطلب ...

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه واگذاری و…
ادامه مطلب ...

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/5/1370 با توجه به نتایج مطالعات انجام شده توسط وزارت نیرو درمورد…
ادامه مطلب ...

قانون ثبت اسناد و املاک – قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات یا شركت های دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسكن به شركت…
ادامه مطلب ...

معنی حقوق کلمات ( و )

وابستگان دادگسترى کسا نیکه شغل آ نان فر ا هم آوردن تسهیلات و معاونت متصدیان دادگاه و دادسرا (دراجراء وظیفه آنان) و معاونت اصحاب دعوى در دعاوى ووصول و ایصال محکومبه است، خواه مستخدم دولت…
ادامه مطلب ...