راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

رای دادگاه انتظامی سردفتران استان فارس درباره یک دفتریار

درتاریخ…. دروقت فوق‌العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران استان فارس به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل شده است، پرونده کلاسه…. تحت نظر است دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده
ادامه مطلب ...