راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دستگاه های اجرایی

حفظ سلامت و نحوه ارائه خدمات به شهروندان در دوران ویروس کرونا

بخشنامه حفظ سلامت و ایمنی و نحوه ارائه خدمات به شهروندان در دوران شیوع ویروس کرونا (بخشنامه شماره 724555 مورخ 12/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور) بخشنامه به کلیه دستگاه‌های
ادامه مطلب ...