راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

رتبه بندی معلمان

جزئیات جدید قانون رتبه‌بندی معلمان | نکات مهم درباره اعمال مدرک دوم فرهنگیان

۱. رعایت احراز شرایط پست‌های سازمانی در رابطه با اعمال مدرک، موضوع بخشنامه ۱۱/۷۱۰ - ۹۴۰۶۱۷ (مرتبط بودن رشته تحصیلی با پست مورد تصدی) الزامی می‌باشد.۲. بخشنامه اعمال مدرک دوم صرفا
ادامه مطلب ...