راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

عدم تعلق فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان قراردادی یا محلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

عدم تعلق فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان قراردادی یا محلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (دادنامه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه :
ادامه مطلب ...