راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سامانه سهیم

سامانه سهیم

از مهمترین نیازهای کشور هم برای خانواده‌ها و هم برای دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار داشتن یک پایگاه نسبی و سببی از شهروندان بود. به عنوان مثال طرحی مثل جوانی جمعیت برای برخی اهداف
ادامه مطلب ...