راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سفارت ايران در سوئد

تفاوت مشخصات هویتی در مدارک ایرانی و خارجی در سفر به ایران

یکی از سؤالاتی که خیلی از هموطنان مطرح می‌کند در خصوص تفاوت مشخصات هویتی در مدارک ایرانی و خارجی می‌باشد. آیا تفاوت در مشخصات هویتی در مدارک ایرانی و خارجی موقع سفر و خروج از ایران
ادامه مطلب ...