راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سفارت ایران در کپنهاک دانمارک

سامانه میخک دانمارک

در مقاله پیش رو سامانه میخک دانمارک را به شما معرفی کنیم. درباره موضوعات مربوط به آن نکات لازم را ارایه دهیم و تمام اطلاعات لازم را درباره این سامانه در اختیار شما قرار دهیم. از
ادامه مطلب ...

صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در کپنهاک دانمارک

یکی از اقدامات بسیار مهم برای امور مهاجرت هموطنان مقیم کشور دانمارک صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در کپنهاک دانمارک است. این سفارت در کشور دانمارک آماده خدمت رسانی به ایرانیان می…
ادامه مطلب ...