راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

شورای عالی حفاظت فنی

ماده ۹۱ قانون کار

ماده 91 - کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات
ادامه مطلب ...

ماده ۸۵ قانون کار

ماده 85- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از
ادامه مطلب ...