راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

فرار از مهریه

چطور مهریه ندهیم ؟

این یک اصل کلی است که مهریه یک دین یا بدهی است و حق قانونی و شرعی زن می باشد و ظاهرا چطور مهریه ندهیم از اساس شاید سوال درستی نباشد اما به هر حال این سوالی است که برخی از مردان می
ادامه مطلب ...