راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون کار

قانون کار (مصوب ۱۳۶۹,۰۸,۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) قانون کار فصل اول- تعاریف کلی و اصول ماده ۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی
ادامه مطلب ...

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۵) قانون برنامه ششم

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نامه شماره ۴۶۱۴۹/هـ ب مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ حضرت حجت‌الاسلام و
ادامه مطلب ...

قانون مجازات اسلامی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژادرئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...