راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قانون تجارت

متن کامل قانون تجارت

باب اول – تجار و معاملات تجارتیماده ۱تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.ماده ۲معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا
ادامه مطلب ...