راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قانون مالیاتهای مستقیم

متن و شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم + دستور العمل اجرایی

متن ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز ازتاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله
ادامه مطلب ...