ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد

پیام به ما در واتس اپ