راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

مدرک تحصیلی

استعلام مدرک تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

نحوه بررسی صحت و اصالت کلیه گواهینامه‌های موقت ودانشنامه‌های صادره از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تائید اصالت مدارک تحصیلی از اهمیت ویژه‌ای در فرآیند‌های مختلف برخوردار است. از
ادامه مطلب ...

برای آنرکنونگ (معادلسازی) مدارک دیپلم در آلمان چه باید کرد؟

جهت انجام آنرکنونگ مدرک دیپلم، باید مدارک مورد نظر را به اداره مربوطه در ایالتی ارسال کنید که شرکت یا بیمارستان کارفرمای شما در آنجا واقع شده است. در واقع معادل‌سازی در هر ایالت بطور
ادامه مطلب ...

ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت

ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت (بخشنامه شماره ت ه م/ مورخ ۷/۷/۱۳۹۹ وزارت نفت) مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران مدیر محترم توسعه منابع
ادامه مطلب ...