راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

مشاوره

موافقت نامه مشاوره

موافقتنامه موافقتنامه حاضر همراه با اسناد ومدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد واز این پس "قرارداد " نامیده می شود ، در تاریخ .................. در…
ادامه مطلب ...

مشاوره به صورت نیمه وقت

 مشاوره به صورت نيمه وقت این قرارداد بین کانون ………………….. به آدرس ……………………………… که از این پس در این قرارداد کانون نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ......................... دارنده…
ادامه مطلب ...

قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره  این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............... با نمایندگی ............... ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به نشانی شیراز , کیلومتر…
ادامه مطلب ...

مشاوره مهندسی کیفیت مواد

« قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد »  اين قرارداد بين شركت ……………. به عنوان کارفرما از یک طرف و ………………….. به عنوان مشاور از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد: www.mrlawyer.ir  --- آیین…
ادامه مطلب ...