راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

مهریه بدون طلاق

گروکشی از طرف عروس خانم

از موضوعاتی که این روزها در مراسم خواستگاری و خصوصا بله برون مورد کفتگو و چانه زنی خانواده هاست، عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه بودن مهریه است و جالب اینکه برخلاف تصور عمومی در هر دو
ادامه مطلب ...