راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

موتور سیکلت

نمونه قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)

نمونه قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان ……………………………. فرزند …………. به شماره شناسنامه ………………….. صادره ازپ……………… کدملی
ادامه مطلب ...