راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

میزان حقوق دفتریار اول

آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی (مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ رییس قوه قضاییه) آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فصل اول : تعاریف (اصطلاحات)
ادامه مطلب ...