راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نامه ی خداحافظی بعلت بازنشستگی

متن نامه ی خداحافظی بعلت استعفا ، انتقال ، بازنشستگی از یک شرکت خصوصی یا سازمان ۳

«و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین» اگر چه حلالیت طلبیدن، نباید محدود به زمان خاصی باشد ولی خوب، معمولاً فرصت‌هایی مانند استعفا و انتقال از شرکتی به شرکتی دیگر…
ادامه مطلب ...

متن نامه ی خداحافظی بعلت استعفا ، انتقال ، بازنشستگی از یک شرکت خصوصی یا سازمان ۲

سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم / ولی دل به پاییز نسپرده ایم چو گلدان خالی، لب پنجره / پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر داغ دل بود، ما دیده ایم / اگر خون دل بود، ما خورده ایم دلی سر بلند و…
ادامه مطلب ...