راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نرم افزار

قرارداد تهیه نرم افزار

تهيه نرم‌افزار دانشگاه ..... به استناد نامه شماره... مورخه..... مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه ..... اين قرارداد فيمابين دانشگاه .... با كد اقتصادي شماره ...... به نمايندگي جناب آقاي…
ادامه مطلب ...