راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نمونه قرار داد

قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد کانال کشی کولر  این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و…
ادامه مطلب ...

قرارداد کارجو

 قرارداد کارجو این قرارداد مابین مرکز مشاوره شغلی و کاریابی ………………………. (دارای مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی) به عنوان طرف اول قرارداد و آقای / خانم ………………………….. به شماره…
ادامه مطلب ...

قرارداد خرید و عرضه مرغ

طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….
ادامه مطلب ...