راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی

دستورالعمل سامانه نوبت‌دهی ارائه خدمات قضایی به مراجعین

دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان (بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ قوه قضاییه) در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
ادامه مطلب ...