راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

وزارت کار و امور اجتماعی

ماده ۹۶ قانون کار چیست؟

ماده ۹۶ به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه
ادامه مطلب ...

ماده ۹۰ قانون کار

ماده 90 قانون جدید کار چیست؟ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار
ادامه مطلب ...

ماده ۹۳ قانون کار

ماده ۹۳- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری از حوادث و بیماری ها ، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت
ادامه مطلب ...