راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

پایه سنوات 1401 چقدر است

ابلاغ نرخ پایه سنوات سال ۱۴۰۱ در گروه‌های ۲۰گانه طبقه‌بندی مشاغل و نحوه ارتقاء طبقه شغلی

دستورالعمل‌های تبعی بخشنامه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشتمل بر نرخ پایه سنوات سال ۱۴۰۱ در گروه‌های ۲۰گانه طبقه‌بندی مشاغل و نحوه ارتقاء طبقه شغلی
ادامه مطلب ...