هزینه محضر
تعرفه دفاتر ازدواج

تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق سال ۹۹

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق در سال ۹۹ را اعلام کرد.

لازم به ذکر است وکالت در طلاق، ابراء و بخشش مهریه فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و ارتباطی به دفاتر ازدواج و طلاق ندارد.

در صورت هرگونه سوالی درباره خدمات دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج طلاق می توانید با راهش تماس بگیرید.

تعرفه هزینه محضر برای عقد ازدواج در دفترخانه ازدواج به شرح زیر است.

ردیف انواع ثبت / اقدامات تبعی تعرفه
۱ ثبت واقعه ازدواج ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ ثبت واقعه طلاق رجعی ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳ ثبت واقعه طلاق بائن ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴ صورت جلسه طلاق رجعی ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۵ صدور اجرائیه ۴۰۰/۰۰۰ ریال
۶ صدور اخطاریه و اطلاع نامه ۴۰۰/۰۰۰ ریال
۷ تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ۵۰۰/۰۰۰ ریال
۸ ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۹ ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی ۵۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰ استعلام ۴۰۰/۰۰۰ ریال
۱۱ تنظیم و صدور هر برگ قبض ۲۰۰/۰۰۰ ریال

قوانین و تبصره های مربوط به تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق

تبصره ۱- مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد  به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می شود.

تبصره ۲- سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره ۳-  هزینه تعیین شده بابت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع
می باشد.

تبصره ۴ هزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره ۵ – جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ۶ -سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز نمایند.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
افتتاح مرکز صدور تذکره الکترونیکی برای اتباع افغانستانی در مشهد