ازدواج سفید شرعی و قانونی چگونه است ؟

در خصوص ازدواج سفید تاکنون بحث ها و نظرات مختلفی از نگاه، جامعه شناسی، مذهبی و قانونی ارایه شده است.

به گزارش راهش، متن پیش رو، یکی از راه های شرعی و قانونی ازدواج سفید است که نه خلاف شرع است نه خلاف قوانین.

ازدواج سفید به سبک شرعی !

خانم و آقایی صیغه عقد موقت جاری می کنند و ضمن عقد، مرد به زن وکالت می دهد تا او نیز هر زمان که بخواهد مانند مرد بدون نیاز به مراجعه به دادگاه مدت باقیمانده را بذل و خود را از قید زوجیت با مرد در مدت باقیمانده برهاند و خلاص .

از نفقه تا حق خروج از کشور در ازدواج سفید قانونی

در این رابطه مشترک هیچ تعهدی مرد بلحاظ پرداخت نفقه اعم از مخارج خورد و خوراک , پوشاک , مسکن و…زن ندارد و زن نیز ایضا از تمکین عام (مانند عدم خروج از منزل ,ادامه تحصیل , گرفتن پاسپورت بدون اذن شوهر …) نسبت به مرد معاف است.
قانون این رابطه را محترم می شمارد و فرزند مشترک شرعا ملحق به مرد و زن و از حقوق قانونی و شرعی همچون سایر فرزندان زنان و شوهران عادی برخوردارند .
ظاهرا تفاوتی با ازدواج سفید ندارد الا اینکه دومی فاقد مشروعیت قانونی و شرعی است اما در اولی این رابطه مورد حمایت شرع و قانون است.
پ .ن
مطلب این پست صرفا بر اساس قانون و فقه جعفری است و عجالتا در خصوص نفس عقد موقت قصد داوری ندارم. ( پرویز رضایی)

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حسابرسی در شهرداری‌ها
دستورالعمل استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی در شهرداری‌ها