راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

آخرین اخبار درباره استعلام الکترونیکی مالیات در دفاتر آذربایجان غربی

در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم ‌وبرون سپاری اخذ مالیات نقل وانتقال املاک و استعلام الکترونیک واخذ مفاصای دارائی توسط دفاتر اسناد رسمی

روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه با حضور مدیر کل امور مالیاتی ومدیر کل ثبت استان ‌و ریاست کانون وکارشناسان ادارات مذکور جلسه ای در اداره کل ثبت استان اذربایجان غربی تشکیل گردید.

درابتدا مهندس جوان کیا مدیر کل ثبت استان ضمن اشاره به تغییرات چندین سال اخیر ‌در سیستم ثبتی کشور وانجام تمام امورات وخدمات ثبتی در محیط ثبت الکترونیک اظهار نمودند با اخذ استعلامات الکترونیک توسط دفاتر چرخه الکترونیکی تنظیم اسناد کامل و ‌تمامی اقدامات در محیط الکترونیک خواهد بود.

کماسی مدیر کل امور مالیاتی ضمن برشمردن مزایای استعلام الکترونیک وتوضیح پیرامون نحوه اقدام آتی دفاتر توضیحاتی ارائه نمودند.

فتح اللهی رئیس کانون سردفتران استان نیز ضمن اشاره بر اینکه دفاتر اسناد رسمی طی سالیان اخیربه تدریج از ثبت سنتی به ثبت نوین تبدیل وبا تامین امکانات وتجهیزات کافی ونیروهای متخصص آماده ارائه این نوع خدمت نیز میباشد تاکید داشتند درقبال این خدمتی که دفاتر ارائه خواهند نمود این تکلیف از ادارات دارائی ساقط ودرمقابل نیاز به استخدام نیرو وتجهیزات جدید وسایر هزینه ها را برای دفاتر در ‌‌پی خواهد داشت که نیازمند دریافت اجرت در مقابل این نوع خدمت خواهد بود که از سوی حاضرین جلسه نیز تائید گردید.

درنهایت در خصوص نحوه اغاز عملیات استعلام از ناحیه دفاتر استان با توجه به اینکه موضوع نیاز به ارائه آموزش های لازم را می طلبد واز سوی دیگر با در نظر گرفتن انتشار کرونا ویروس مقرر گردید بدوا با مشارکت ۵ دفترخانه در مرکز استان وبا همکاری کارگروهی از کارشناسان اداره کل ثبت و اداره کل مالیاتی اقدامات ومطالعات معمول وبا رفع موانع در صورت امکان در سطح استان با رعایت فواصل اجتماعی آموزش های لازم ارائه ودر صورت عدم امکان، فایل آموزشی تهیه وبا شروع عملیات کارگروه بصورت پشتیبان واز طریق تلفن نسبت به راهنمائی همکاران اقدام نمایند.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.