راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

بن کارگری ۱۴۰۱ | میزان بن یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار از سال ۱۳۶۷ الی ۱۴۰۱

نگاهی گذرا به میزان بن یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار از سال ۱۳۶۷ الی ۱۴۰۱

تهیه و تنظیم: حسن احتسابی
رییس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

ردیفسالبن یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (ریال) تا ۱۴۰۱
۱۱۳۶۷۴۰۰۰
۲۱۳۶۸مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۳۱۳۶۹مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۴۱۳۷۰مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۵۱۳۷۱مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۶۱۳۷۲مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۷۱۳۷۳مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۸۱۳۷۴مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۹۱۳۷۵مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۱۰۱۳۷۶مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۱۱۱۳۷۷مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۱۲۱۳۷۸مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۳۱۳۷۹مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۴۱۳۸۰مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۵۱۳۸۱مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۶۱۳۸۲مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۷۱۳۸۳۲۰.۰۰۰
۱۸۱۳۸۴۴۰.۰۰۰
۱۹۱۳۸۵۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۰۱۳۸۶۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۱۱۳۸۷۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۲۱۳۸۸۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۳۱۳۸۹۲۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۴۱۳۹۰۲۸۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۵۱۳۹۱۳۵۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۶۴ ماهه اول ۱۳۹۲۳۵۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۷۸ ماهه بعدی ۱۳۹۲۵۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۸۱۳۹۳۸.۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۹۱۳۹۴۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۰۱۳۹۵۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۱۱۳۹۶۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۲۱۳۹۷۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۳۱۳۹۸۱.۹۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۴۱۳۹۹۴.۰۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۵۱۴۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۶۱۴۰۱ ۸.۵۰۰.۰۰۰ (نقدی)

مقررات مرتبط:

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.