راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تسجیل یا تایید اسناد عادی بانک توسط سردفتران

در بازگشت به سوال مطروحه آن دفترخانه بدین شرح که به پیوست تصویر اقرارنامه بانک شهر با این الفاظ و عبارات که:

در تاریخ تحریر آقا / خانم ….. در این دفترخانه حاضر و پس از حضور اعلام و اظهار داشتند که اینجانب ….. به عنوان تسهیلات گیرنده و اینجانب ….. اقرار و اعتراف صریح می‌نمایم که از شرایط و مندرجات قرارداد تسهیلات مرابحه و تعهدنامه ضمیمه که جزء لاینفک قرارداد تسهیلات و فرم‌های بانک شهر می‌باشد اطلاع دارم و امضاء و انعقاد قرارداد تسهیلاتی موصوف و ضمائم لاینفک آن مورد تنفیذ و قبول قطعی اینجانب می باشد و …

جهت تنظیم به صورت رسمی به این دفتر واصل گردیده است که به نظر می‌رسد که مغایر با بند ۹۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی می‌باشد.

استدعا دارد موضوع در کمیسیون حقوقی کانون مطرح و نتیجه را جهت اتخاد رویه واحد در دفاتر اسناد رسمی تبریز ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی کمیسیون

موضوع در کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان مطرح و نظریه مشورتی کمیسیون به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه متن یاد شده ناظر بر یک قرارداد غیر رسمی و مجهولی است که متقاضی تنظیم متون یاد شده صرفا با سوء استفاده از آن و به جهت فرار از پرداخت حقوق دولتی، در صدد رسمیت بخشیدن بدان، در قالب اقراری است که فاقد وصف لازم‌الاجرا می‌باشد، از طرفی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۱۲۷۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بند ۹۰ .م.ب.ث به قوت و اعتبار خود باقی بوده و سردفتر اسناد رسمی از تایید، تنفیذ و رسمیت بخشیدن به اسناد عادی (به هر نحو و شکل که باشد) صراحتاً منع شده است.

لذا تنظیم متن مورد سوال در دفاتر اسناد رسمی بر خلاف بخشنامه مورد استناد و مقررات موضوعه خصوصاً ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

صمد احمدلو، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی | شماره: ۰۳۴۱/۱۱۲ | مورخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

پانوشت

‌ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی: سردفتران و دفتریاران، موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و‌ مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.

بند ۹۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی: سردفتران حق ندارند اسناد عادی را تسجیل یا تایید نمایند.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.