راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعطیلات رسمی استرالیا ۲۰۲۳

تعطیالت مدارس در استرالیا

سال تحصیلی در استرالیا از اواخر ژانویه/اوایل فوریه شروع می شود. مدارس چهار ترم دارند و هر ترم حدود ۱۰ هفته است. در پایان هر ترم یک تعطیلی هست. تاریخ ترم ها در ایالت های مختلف با هم فرق می کند اما معمولا در ماه های آوریل، جوالی و اکتبر یک تعطیلی دو هفته ای وجود دارد. یک تعطیلی طوالنی تر شش هفته ای نیز در پایان سال تحصیلی و در تابستان است (اواخر دسامبر و ژانویه).تعطیالت عمومی استرالیا

مدرسه ها و اکثر خدمات دولتی در تعطیالت رسمی بسته هستند. اما خیلی از مغازه ها و فروشگاه باز خواهند بود. بعضی از تعطیالت رسمی جنبه سراسری دارند (یعنی در تمام استرالیا) و بعضی فقط در برخی از مناطق استرالیا اجرا می شوند و بعضی از این تعطیالت هم هر سال تاریخشان عوض می شود.

تعطیالت رسمی سراسری استرالیا به این شرح است:

۱ ژانویه – روز سال نو (Day Years New ) جشن شروع سال جدید.
۲۶ ژانویه – روز استرالیا (Day Australia)
مارس یا آوریل – گود فرایدی (Friday Good) یکشنبه عید پاک (Easter )و دوشنبه عید پاک. عیدهای مسیحی.
۲۵ آوریل – روز ANZAC .گرامیداشت سربازان جنگ.
ژوئن – تولد ملکه. گرامیداشت ملکه انگلستان که ملکه استرالیا هم هست.
۲۵ دسامبر – روز کریسمس.
۲۶ دسامبر – باکسینگ دی (Day Boxing) یک جشن عمومی بعد از روز کریسمس.

بیشتر بخوانید: وکالت دادن در استرالیا

فهرست تعطیلات عمومی ویکتوریا در ۲۰۲۴

این لیست تعطیلات رسمی ۲۰۲۴ برای هر ایالت و قلمرو استرالیا است. تعطیلات رسمی بسته به ایالت یا منطقه ای که در آن هستید می تواند متفاوت باشد.

 • دوشنبه ۱ ژانویه – روز سال نو
 • جمعه ۲۶ ژانویه – روز استرالیا
 • دوشنبه ۱۱ مارس – روز کانبرا
 • جمعه ۲۹ مارس – جمعه خوب
 • شنبه ۳۰ مارس – شنبه عید پاک – روز بعد از جمعه خوب
 • یکشنبه ۳۱ مارس – یکشنبه عید پاک
 • دوشنبه ۱ آوریل – دوشنبه عید پاک
 • پنجشنبه ۲۵ آوریل – روز آنزاک
 • دوشنبه ۲۷ مه – روز آشتی
 • دوشنبه ۱۰ ژوئن – تولد پادشاه
 • دوشنبه ۷ اکتبر – روز کارگر
 • چهارشنبه ۲۵ دسامبر – روز کریسمس
 • پنجشنبه ۲۶ دسامبر – روز باکس
 • دوشنبه ۱ ژانویه – روز سال نو
 • جمعه ۲۶ ژانویه – روز استرالیا
 • جمعه ۲۹ مارس – جمعه خوب
 • شنبه ۳۰ مارس – شنبه عید پاک
 • یکشنبه ۳۱ مارس – یکشنبه عید پاک
 • دوشنبه ۱ آوریل – دوشنبه عید پاک
 • پنجشنبه ۲۵ آوریل – روز آنزاک
 • دوشنبه ۱۰ ژوئن – تولد پادشاه
 • دوشنبه ۷ اکتبر – روز کارگر
 • چهارشنبه ۲۵ دسامبر – روز کریسمس
 • پنجشنبه ۲۶ دسامبر – روز باکس
 • دوشنبه ۱ ژانویه – روز سال نو
 • جمعه ۲۶ ژانویه – روز استرالیا
 • جمعه ۲۹ مارس – جمعه خوب
 • شنبه ۳۰ مارس – شنبه عید پاک
 • یکشنبه ۳۱ مارس – یکشنبه عید پاک
 • دوشنبه ۱ آوریل – دوشنبه عید پاک
 • پنجشنبه ۲۵ آوریل – روز آنزاک
 • دوشنبه ۶ مه – اول ماه مه
 • دوشنبه ۱۰ ژوئن – تعطیلات رسمی ژوئن (تولد پادشاه)
 • دوشنبه ۵ آگوست – روز پیک نیک
 • سه شنبه ۲۴ دسامبر – شب کریسمس (از ساعت ۷ بعد از ظهر تا نیمه شب)
 • چهارشنبه ۲۵ دسامبر – روز کریسمس
 • پنجشنبه ۲۶ دسامبر – روز باکس
 • سه شنبه ۳۱ دسامبر – شب سال نو (از ساعت ۷ بعد از ظهر تا نیمه شب)
 • دوشنبه ۱ ژانویه – روز سال نو
 • جمعه ۲۶ ژانویه – روز استرالیا
 • جمعه ۲۹ مارس – جمعه خوب
 • شنبه ۳۰ مارس – روز بعد از جمعه خوب
 • یکشنبه ۳۱ مارس – یکشنبه عید پاک
 • دوشنبه ۱ آوریل – دوشنبه عید پاک
 • پنجشنبه ۲۵ آوریل – روز آنزاک
 • دوشنبه ۶ مه – روز کارگر
 • چهارشنبه ۱۴ اوت – نمایش رویال کوئینزلند (فقط منطقه بریزبن)
 • دوشنبه ۷ اکتبر – تولد پادشاه
 • سه شنبه ۲۴ دسامبر – شب کریسمس (از ساعت ۶ بعد از ظهر تا نیمه شب)
 • چهارشنبه ۲۵ دسامبر – روز کریسمس
 • پنجشنبه ۲۶ دسامبر – روز باکس
 • دوشنبه ۱ ژانویه – روز سال نو
 • جمعه ۲۶ ژانویه – روز استرالیا
 • دوشنبه ۱۱ مارس – روز جام آدلاید (مشروط به اعلام)
 • جمعه ۲۹ مارس – جمعه خوب
 • شنبه ۳۰ مارس – شنبه عید پاک
 • دوشنبه ۱ آوریل – دوشنبه عید پاک
 • پنجشنبه ۲۵ آوریل – روز آنزاک
 • دوشنبه ۱۰ ژوئن – تولد پادشاه
 • دوشنبه ۷ اکتبر – روز کارگر
 • سه شنبه ۲۴ دسامبر – شب کریسمس (از ساعت ۷ بعد از ظهر تا نیمه شب)
 • چهارشنبه ۲۵ دسامبر – روز کریسمس
 • پنجشنبه ۲۶ دسامبر – روز اعلامیه تعطیلات عمومی / روز باکس
 • سه شنبه ۳۱ دسامبر – شب سال نو (از ساعت ۷ بعد از ظهر تا نیمه شب)
 • دوشنبه ۱ ژانویه – روز سال نو
 • جمعه ۲۶ ژانویه – روز استرالیا
 • دوشنبه ۱۲ فوریه – رویال هوبارت رگاتا (فقط در مناطق خاصی از ایالت مشاهده می شود)
 • دوشنبه ۱۱ مارس – روز هشت ساعت
 • جمعه ۲۹ مارس – جمعه خوب
 • دوشنبه ۱ آوریل – دوشنبه عید پاک
 • سه شنبه ۲ آوریل – سه شنبه عید پاک (به طور کلی فقط خدمات عمومی تاسمانی)
 • پنجشنبه ۲۵ آوریل – روز آنزاک
 • دوشنبه ۱۰ ژوئن – تولد پادشاه
 • دوشنبه ۴ نوامبر – روز تفریح (مناطق ایالتی که رگاتا رویال هوبارت را مشاهده نمی کنند)
 • چهارشنبه ۲۵ دسامبر – روز کریسمس
 • پنجشنبه ۲۶ دسامبر – روز باکس
 • دوشنبه ۱ ژانویه – روز سال نو
 • جمعه ۲۶ ژانویه – روز استرالیا
 • دوشنبه ۱۱ مارس – روز کارگر
 • جمعه ۲۹ مارس – جمعه خوب
 • شنبه ۳۰ مارس – شنبه قبل از یکشنبه عید پاک
 • یکشنبه ۳۱ مارس – یکشنبه عید پاک
 • دوشنبه ۱ آوریل – دوشنبه عید پاک
 • پنجشنبه ۲۵ آوریل – روز آنزاک
 • دوشنبه ۱۰ ژوئن – تولد پادشاه
 • با توجه به برنامه AFL (تاریخ TBC) – جمعه قبل از فینال بزرگ AFL
 • سه شنبه ۵ نوامبر – جام ملبورن
 • چهارشنبه ۲۵ دسامبر – روز کریسمس
 • پنجشنبه ۲۶ دسامبر – روز باکس

† جمعه پیش از تعطیلی عمومی بازی نهایی لیگ فوتبال استرالیا (AFL) به طور معمول با آخرین جمعه ماه سپتامبر مقارن است. تاریخ دقیق آن به محض اعلام برنامه بازی‌های فصل ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ لیگ فوتبال استرالیا (AFL) در این وب سایت اعلام خواهد شد.

توجه: همه تاریخ‌های تعطیلات عمومی در زمان انتشار دقیق هستند اما امکان تغییر آنها وجود دارد.

روز ملبورن کاپ در سراسر ویکتوریا تعطیل عمومی است مگر اینکه یک روز تعطیل محلی دیگر توسط شورای روستایی تعیین شده باشد.

تاریخچه تعطیلات در استرالیا

https://www.youtube.com/watch?v=YpnrYQgjR14&t=108s

روزهای محدودیت کسب و کار

قوانین ویکتوریا هر ساله، دو و روز و نیم  محدودیت در کسب و کار را تعیین می کند:

 • گود فرایدی (آدینه نیک)
 • روز کریسمس
 • بین ساعات ۱۲:۰۱ صبح و ۱ بعدازظهر روز آنزاک.

در این روزهای خاص، تنها مغازه های معاف اجازه باز بودن دارند.

مغازه های معاف کدام می باشند؟

مغازه های معاف، کسب و کارهایی می باشند که ضوابط زیر را دارا هستند:

 • طی روز محدودیت کسب و کار، تعداد کارمندان استخدام شده در مغازه ۲۰ نفر یا کمتر باشد؛ و
 • تعداد افراد استخدام شده توسط کسب و کار و نهادهای مرتبط آن در هیچ زمان طی هفت روز قبل از روز محدودیت تجارت، بیش از ۱۰۰ نفر نباشد.

معافیت ها برای روزهای محدودیت کسب و کار

برخی از کسب و کارهای خاص از هرگونه روز محدودیت کسب و کار معاف هستند. آنها می توانند در هر زمان که مایل بودند در سراسر سال باز باشند. کسب و کارهای معاف عبارتند از:

 • داروخانه ها
 • پمپ بنزین ها
 • رستوران ها
 • کافه ها
 • فروشگاه های مواد غذایی حاضری
 • ارائه دهندگان خدمات
 • فروشگاه های کرایه دهنده لوازم (از جمله مغازه های ویدئویی)

کسب و کارهای شبانه و فروش مشروبات الکلی در روزهای محدودیت کسب و کار

امکان دارد محدودیت های اضافی برای عرضه مشروبات الکلی در روزهای محدودیت کسب و کار برای کسب و کارهایی مانند رستوران ها، کافه ها، بارها، کلاب ها و فروشگاه های مشروبات الکلی وجود داشته باشد.

محدودیت‌های دیگر در روز آنزاک

در روز آنزاک (۲۵ آوریل) علاوه بر تمهیدات فوق، انواع کسب و کارهای زیر نباید پیش از ساعت ۱:۰۰ بعدازظهر روز آنزاک فعالیت کنند:

 • سینما (هم سینماهای روباز و هم سالن‌های سرپوشیده سینما)
 • سایر سرگرمی‌ها، شامل اما نه محدوده به، رویداد زنده رقص یا موسیقی، کنسرت یا نمایش
 • حراجی‌های مستغلات.

کارخانه‌ها و انبارها در روز آنزاک

مطابق با معیارهای ذکر شده در قانون روز آنزاک، کارخانه‌ها یا انبارها یا هرگونه ساختمان و محوطه‌ای که روند تولیدی در آنها انجام می‌شود، باید در کل روز آنزاک تعطیل باشند.

بیشتر بخوانید: سفارت ایران در استرالیا

تعطیلات کریسمس در استرالیا چند روز است ؟

کریسمس واقعی فقط یک بار در سال اتفاق می‌افتد – در ۲۵ دسامبر. در استرالیا این یک تعطیلات رسمی ملی است و مردم با دوستان و خانواده این روز را جشن می‌گیرند و برای تعویض هدایا و لذت بردن از غذا و نوشیدنی خوب گرد هم می‌آیند.

۴.۳/۵ - (۱۵ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.