راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد به اداره برق جهت انشعاب غیر دایم

حاضر این دفتر گردید اقای * با مشخصات مذکور در فوق و بعد الحضور اعلام و اظهار داشت: اکنون که با استفاده از مزایای قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجار آب برف تلفن فاضلاب و گاز مصوب ۹۶/۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی امکان واگذاری یک فقره انشعاب غیر دایم برای اینجانب به نشانی *** با مشخصات جغرافیایی ذیل فراهم شده است به موجب این سند رسمی اعلام میدارم واگذاری انشعاب برق بصورت غیر دایم بوده و هیچ گونه حقی برای اینجانب **** ایجاد نمی‌نماید

و پس از تعیین تکلیف قانونی یا قلع و قمع مستحدثات توسط مراجع ذیصلاح در صورت جمع اوری انشعاب غیر دایم و استرداد مبالغ دریافت شده توسط شرکت توزیع نیروی برق استان البرز اینجانب*** حق هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهم داشت علاوه بر ان اینجانب (متعهد) ملتزم می‌گردم انتقال گیرندگان بعدی (مستحدثات) را از مفاد این تعهدنامه مطلع نمایم در غیر اینصورت شخصا مسؤول جبران خسارت وارده خواهم بود اینجانب (متعهد) اعلام میدارم از انشعاب صرفا جهت ملک مورد تقاضا استفاده نمایم
اینجانب متعهد می‌گردم از انشعاب موجود جهت برداشت آب از سفره‌های زیر زمینی استفاده ننمایم
X:499998
Y:666666

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.