راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد وارد کننده خودرو به سازمان ملی استاندارد

در تاریخ زیر متعهد فوق در این دفترخانه حاضر و اظهار داشت مبنی بر اینکه اینجانب *** در کمال صحت و سلامت عقل، بدون اجبار و اکراه، مطلقا، منجزا، عالما و اعلام صحت کامل از تمام مفاد و متون این تعهد نامه بدون تجزیه و تفکیک که دارای حق امضا اسناد تعهدآور می‌باشم، شخصاً اعلام می‌نمایم که خودروی وارداتی کامیون کشنده ولوو*** با شماره موتور*** و شماره شاسیبه سال ساخت ۲۰۲۲ کشور سازنده سوئد به رنگ سفید و با شماره کوتاژ، توسط اینجانب ***(مدیر عامل شرکت بازرگانی ****) که خودروی نمونه وارداتی مطابق با چک لیست بازرسی فیزیکی و استانداردهای ۸۵گانه خودرویی بوده و کلیه مسئولیت‌های مترتب از واردات خودروهای موصوف برعهده اینجانب می‌باشد.

ضمنا ملزم و متعهد می‌گردم که در صورت بروز هرگونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم که در اثرعدم صحت و یا نقص و با ابهام در اظهار یاد شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد گردد را جبران نموده و کلیه مسئولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی قانونی مربوطه از جمله مواد ۹.۱۲، ۱۱ و ۱۴ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد مصوب ۱۳۷۱ و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ را پذیرفته و اینجانب متضامنا مسئول جبران تمامی خسارات وارد شده خواهم بود.

همچنین در صورتی که به حکم مراجع ذیصلاح قانونی سازمان ملی استاندارد و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر مسئول خسارات محسوب شود ذمه سازمان ملی استاندارد را جبران خسارات و تقبل مسئولیت بری نمایم. مسئولیت‌های فوق الذکر شامل جمیع مسئولیت‌های قانونی اعم از مدنی و جزایی از جمله تقویت منفعت، اجرت المثل، دیه، جرایم و سایر خسارات خواهد بود.

امضاء کننده سند اقرار و اعلام می‌نماید که از مفاد سند کاملا مطلع شده و تمامی مراتب سند به ایشان تذکر و تفهیم گردید و با علم و اطلاع نسبت به امضاء سند اقدام نمود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.