راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۱

ماده‌واحده:

به استناد ماده (۱۵) “قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی” مصوب ۱۳۸۹ و تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون مذکور، مصوب ۱۳۹۴ هیات وزیران درخصوص مدیریت پارک حاشیه‌ای و باتوجه به تبصره‌ (۱) ماده (۵۰) “قانون مالیات بر ارزش افزوده” مصوب ۱۳۸۷ (تنفیذی طی بند (۱) ماده (۵۵) “قانون مالیات بر ارزش افزوده” مصوب ۱۴۰۰) و در اجرای بند (۱۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شهرداری تهران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر اساس ضوابط مقرر در مصوبه “تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۰” ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۳۵/۲۵۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و وفق نرخ‌های مندرج در این مصوبه نسبت به مدیریت پارک حاشیه‌ای و اخذ عوارض مربوطه اقدام نماید.

الف) نرخ پایه عوارض پارک حاشیه‌ای مندرج در جداول شماره (۱) و (۲) ذیل ماده یکم (۱) مصوبه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۳۵/۲۵۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴، با اعمال حداقل ۲۵ و حداکثر ۲۸ درصد افزایش نسبت به نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح و تعیین می‌گردد:

جدول شماره (۱) اصلاحی – نرخ پایه عوارض پارک حاشیه‌ای بر اساس مدت زمان توقف (برحسب ریال)

ردیفنوع وسیله نقلیهبه ازای هر نیم ساعت توقف (تا مدت زمان حداکثر دو ساعت)به ازای هر نیم ساعت توقف (پس از گذشت دو ساعت)
۱سواری و وانت۱۶۰۰۰۲۰۰۰۰
۲کامیونت و مینی‌بوس۳۲۰۰۰۳۹۰۰۰

جدول شماره (۲) اصلاحی – رده‌بندی معابر

ردیفرده معبرالفبجد
۱ضریب پایه۱/۸۱/۴۱/۲۱
۲ضریب خوش‌حسابی۰.۹۰.۹۰.۹۰.۹

ب) ماده دوم (۲) مصوبه فوق‌الذکر و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و جایگزین می‌گردد:

ماده دوم (۲) اصلاحی:

رده­‌بندی معابر مصوب پارک حاشیه براساس موقعیت مکانی، رده‌ی عملکردی، میزان عرضه و تقاضا، کاربری غالب از حیث تجاری یا اداری، از سوی شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران تعیین خواهد شد. شورای مذکور مجاز است در صورت تغییر شرایط ترافیکی معابر حاشیه‌ای، نسبت به اصلاح و بازنگری رده‌­بندی معبر در مقاطع زمانی سه (۳) ماهه اقدام نماید.

تبصره (اصلاحی):

تا زمان تعیین رده‌بندی معابر مصوب پارک حاشیه‌ای توسط شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای از اعمال ضریب پایه در ضریب (ج) رده‌بندی معابر مذکور در جدول شماره (۲) ذیل ماده یکم (۱) مصوبه محاسبه و دریافت خواهد شد.

پ) ضریب خوش‌حسابی مذکور در ماده چهارم (۴) مصوبه مذکور در بند (الف) از هشت‌دهم (۰/۸) به نه‌دهم (۰/۹) اصلاح می‌گردد.

ت) یک تبصره به شرح زیر به ماده سوم (۳) مصوبه فوق‌الذکر الحاق می‌گردد:

تبصره (الحاقی به ماده سوم ۳):

شهرداری تهران مکلف است در کلیه فضای پارکِ تحت مدیریت خود، با ایجاد زیرساخت‌های لازم ظرف مدت زمان حداکثر شش (۶) ماه، امکان نمایش برخط وضعیت اشغال یا عدم اشغال پارکینگ و نرخ مصوب را از طریقِ سامانه‌های هوشمند برای شهروندان فراهم نماید.

ث) یک تبصره به شرح زیر به ماده پنجم (۵) مصوبه فوق‌الذکر الحاق می‌گردد:

تبصره (الحاقی به ماده پنجم ۵):

شهرداری تهران مکلف است وسایل نقلیه‌ای را که نسبت به پرداخت عوارض پارک حاشیه‌ای اقدام نمی‌نمایند، جهت اعمال قانون به پلیس راهور تهران معرفی نماید.

ج) ماده ششم (۶) مصوبه مذکور به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد.

ماده ششم (۶) اصلاحی:

شهرداری تهران مکلف است صرفاً در معابری که پس از گذشت حداقل ۳ ماه از اعمالِ نرخ‌های موضوع این مصوبه، در ساعاتی از روز که دارای ضریب اشغال پارکینگ بیش از ۹۰ درصد (%۹۰) هستند، نسبت به تعیین و اعمالِ ضریب ساعت اوج با تصویب کمیسیون مشترک عمران و حمل‌ونقل و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

تبصره (الحاقی به ماده ششم ۶):

ساعات اوج معابر مشمول اجرای مدیریت پارک حاشیه‌ای در هر روز از اجرای طرح، حداکثر شش (۶) ساعت بوده و طی بازه‌های زمانی ۳ ماهه توسط شهرداری تهران بروزرسانی می­‌شود.

چ) ماده یازدهم (۱۱) مصوبه مذکور به شرح زیر اصلاح و دو (۲) تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده یازدهم (۱۱) اصلاحی:

شهرداری تهران مکلف است در واگذاری مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای به بخش خصوصی برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت یکپارچه و حفظ وحدت رویه بین مناطق مختلف شهر تهران را لحاظ نموده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار برای یک یا چند شرکت خاص، فضای رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی در هوشمندسازی مدیریت پارک حاشیه‌ای ایجاد شود. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به عنوان پیمانکار موظف به کسب تاییدیه از سازمان حمل‌ونقل و ترافیک در ارائه خدمات طراحی و اجرای هوشمندسازی مرتبط با مدیریت پارک حاشیه‌ای همانند سایر پیمانکاران می‌باشد.

تبصره یکم (۱) الحاقی:

شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی نسبت به هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای بدون حضور عامل انسانی و جمع‌آوری سیستم فعلی که با تردد خودرو پلاک‌خوان گردشی موجب آلودگی هوا و اعتراض شهروندان شده اقدام نماید.

در سیستم موردنظر با استفاده از فناوری روز، هم‌چنین اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی قابلیت ذخیره برخط جای پارک برای شهروندان در سامانه تهران من لحاظ شود تا ضمن ایجاد درآمد پایدار موجب رضایت شهروندان گردد.

تبصره دوم (۲) الحاقی:

بر اساس تبصره دوم (۲) ذیل ماده پانزدهم قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، درآمدهای پارک حاشیه‌ای حاصل از این ماده مبالغی است که باید در چارچوب قرارداد با پیمانکاران اخذ و به حساب خزانه دولت واریز شود تا عیناً به شهرداری تهران مسترد گردد و صرف توسعه پارکینگ های عمومی شود.

ح) ماده دوازدهم (۱۲) مصوبه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده دوازدهم (۱۲) اصلاحی:

شهرداری تهران مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۱، نسبت به گسترش فضاهای پارک حاشیه‌ای تحت مدیریت خود در مناطق ۲۲گانه شهر تهران به میزان یکصد و بیست هزار ( ۱۲۰/۰۰۰) فضای پارک خودرو اقدام نماید.

خ) سایر مواد و تبصره‌های مصوبه “تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۰” ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۳۵/۲۵۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ برای اجرا در سال ۱۴۰۱ به قوت خود باقی می‌باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.