راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعیین حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۱

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعیین حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۱

هرساله طی بخشنامه‌ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دستمزد مبنای کسرحق بیمه صادر و به تمامی واحدهای اجرایی سازمان ابلاغ می‌شود.

امسال نیز باتوجه به بخشنامه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه ۱۹ اسفند همین سال شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری اعلام خواهد شد.

بیشتر ببینید: بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱

حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

به نظر می‌رسد بر اساس مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۱، هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۹.۷۵۲. ۷۵۰ ریال تعیین گردد؛ رعایت این موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱.۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

– دریافت فایل بخشنامه «دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۱»

– دریافت راهنمای فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰

– دریافت فایل «کد فعالیت و میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰»
حق بیمه ۱۴۰۱ | دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۱
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۱

همچنین در این بخشنامه، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعیین خواهد شد.

بیشتر ببینید: میزان حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در سال ۱۴۰۱
برخی نکات:

– کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های ۵ و ۵.۱ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

– به موجب مصوبه ۱۹ اسفند شورای عالی کار و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارور فاه اجتماعی و جداول مربوطه، تمامی کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی و فاقد طبقه‌بندی مشاغل) که دارای حداقل یکسال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است به مبلغ روزانه ۴۶ هزار و ۶۶۷ ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

شایان ذکر است، ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی بر اساس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای یکم فروردین ۹۵ (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

– حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طوراختیاری مطابق بخشنامه امور بیمه شدگان مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ برابر ۱.۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

۳.۴/۵ - (۵ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.