راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

جدول تصاعدی مزد روزانه ۱۴۰۱ بر اساس ۱۰ و ۳۰ سال سابقه کار (پایه سنوات)

جدول تصاعدی مزد روزانه ۱۴۰۱ بر اساس ۱۰ و ۳۰ سال سابقه کار (پایه سنوات)

راهش- برای محاسبه حقوق کارگر در سال ۱۴۰۱ که پایه سنوات ۱۴۰۱ نیز جزئی از حقوق وی خواهد بود باید اطلاعات زیر را در دست داشته باشیم:

  • تاریخ استخدام کارگر در کارگاه
  • نوع قرارداد کار (موقت یا دائم)
  • آیا کارگر با قرارداد کار موقت قبل از سال ۱۳۹۱ در اتمام قراردادهای کار موقت سنوات خود را دریافت کرده است یا نه؟
  • بخشنامه های مزد تمام سال هایی که کارگر در آن مشغول به کار بوده است.

با توجه به اطلاعات فوق باید از ابتدای استخدام کارگر مزد و پایه سنوات کارگر را محاسبه کنیم تا به سال جاری برسیم.

به دست آوردن پایه سنوات تجمیعی نیاز به محاسبات سال به سال آن از ابتدای استخدام تا سال جاری و روز جاری است.

درجدولی به عنوان جدول تصاعدی مزد ۳۰ ساله و ۱۰ ساله محاسبات پایه سنوات تجمیعی برای ۳۰ سال گذشته انجام شده است. مبالغ این جدول برای کارگران فاقد طبقه بندی مشاغل و یا گروه یک طبقه بندی مشاغل حداقلی بگیر قابل استفاده است.

این جدول تصاعدی مزد، مشتمل بر دو ستون عمودی و افقی به شرح زیر است:

۱- ستون افقی که در پایین قرار دارد، نشان‌دهنده سال شروع به کار کارگر است.

۲- ستون عمودی که در سمت چپ قرار دارد، سال‌هایی است که شما می‌خواهید دستمزد آن سال کارگر را بدانید.

برای استفاده از این جدول، ستون عمودی سال شروع کار کارگر را دنبال کرده و ستون افقی سالی که میخواهیم مزد آن سال را بیابیم نیز دنبال نموده و نقطه تلاقی دو ستون برابر است با مزد روزانه کارگر با احتساب پایه سنوات سالیانه گروه یک (حداقل بگیر).

مستندات مربوط:

بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۱

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ کارگران

جدول تصاعدی حداقل مزد روزانه ۱۰ سال گذشته (از سال ۹۱ لغایت سال ۱۴۰۱)

برای بزرگنمایی بیشتر روی عکس کلیک کنید

توضیحات جدول تصاعدی مزد ۱۰ ساله و یک مثال:

مثلا کارگری که در ابتدای سال ۹۳ استخدام شده است از ابتدای ۱۴۰۱ باید چه مزدی بگیرد؟

سال محاسبه مزد سال ۱۴۰۱ هست پس از ستون سمت چپ عدد ۱۴۰۱ را انتخاب کنیم. سال استخدام نیز سال ۹۳ هست. از ردیف اول نیز ۹۳ را انتخاب می کنیم. محل تلاقی این دو مزد خواهد بود.

مزد در سال ۱۴۰۱ نیز برابر با عدد زیر سال استخدام است.

مثلا مزد کارگری که در ابتدای سال ۹۳ استخدام شده از ابتدای ۱۴۰۱ مبلغ ۱.۷۷۲.۸۷۲ ریال خواهد بود.

جدول تصاعدی حداقل مزد روزانه ۳۰ سال گذشته (از سال ۷۱ لغایت سال ۱۴۰۱)

برای بزرگنمایی بیشتر روی عکس کلیک کنید

جدول تصاعدی حداقل مزد ۳۰ سال گذشته (از سال ۷۱ لغایت سال ۱۴۰۱)

توضیحات جدول مزد ۳۰ ساله و یک مثال:

یک مثال: کارگری که در سال ۷۶ (۷۶/۱/۱) شروع به کار نموده است مزد روزانه وی با احتساب پایه سنوات گروه یک در سال ۸۷ برابر است با ۷۶/۸۰۴ ریال.

همچنین کارگری که در سال ۸۵ (۸۵/۱/۱) شروع به کار نموده است مزد روزانه وی با احتساب پایه سنواتی سالهای گذشته در سال ۹۹ برابر است با ۱.۱۷۰.۹۹۷ ریال.

منبع: کارتابان

۴/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.