راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

جدول تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شهرداری ها

جدول تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شهرداری ها

تهیه و تنظیم: کارگروه تخصصی منابع انسانی شهرداری‌های استان خراسان رضوی

در راستای مصوبات شورای عالی کار و به استناد بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل اجرایی به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰

جدول تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شهرداری ها

گروهمزد شغل روزانه سال ۱۴۰۰مزد شغل روزانه سال ۱۴۰۱مزد شغل ماهیانه (۳۰ روزه)نرخ پایه سوات روزانه سال ۱۴۰۱نرخ پایه سنوات ماهیانه (۳۰ روزه
۱۹۸۳.۸۷۵۱.۵۲۹.۴۷۰۴۵.۸۸۴.۱۰۰۷۰۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۹۸۷.۹۲۴۱.۵۳۵.۰۵۷۴۶.۰۵۱.۷۱۰۷۰۲۰۰۲.۱۰۶.۰۰۰
۳۹۹۱.۹۵۶۱.۵۴۰.۶۲۱۴۶.۲۱۸.۶۳۰۷۰۴۰۰۲.۱۱۲.۰۰۰
۴۹۹۵.۹۹۱۱.۵۴۶.۱۹۰۴۶.۳۸۵.۷۰۰۷۰۶۰۰۲.۱۱۸.۰۰۰
۵۱.۰۰۰.۰۹۱۱.۵۵۱.۸۴۸۴۶.۵۵۵.۴۴۰۷۰۸۰۰۲.۱۲۴.۰۰۰
۶۱.۰۰۵.۴۲۰۱.۵۵۹.۲۰۲۴۶.۷۷۶.۰۶۰۷۱۰۰۰۲.۱۳۰.۰۰۰
۷۱.۰۱۰.۸۱۰۱.۵۶۶.۶۴۰۴۶.۹۹۰.۲۰۰۷۱۲۰۰۲.۱۳۶.۰۰۰
۸۱.۰۱۶.۱۹۴۱.۵۷۴.۰۷۰۴۷.۲۲۲.۱۰۰۷۱۴۰۰۲.۱۴۲.۰۰۰
۹۱.۰۲۲.۹۲۹۱.۵۸۳.۳۶۴۴۷.۵۰۰.۹۲۰۷۱۶۰۰۲.۱۴۸.۰۰۰
۱۰۱.۰۲۹.۶۵۱۱.۵۹۲.۶۴۰۴۷.۷۷۹.۲۰۰۷۱۸۰۰۲.۱۵۴.۰۰۰
۱۱۱.۰۳۷.۷۳۶۱.۶۰۳.۷۹۸۴۸.۱۱۳.۹۴۰۷۲۰۰۰۲.۱۶۰.۰۰۰
۱۲۱.۰۴۵.۸۱۳۱.۶۱۴.۹۴۴۴۸.۴۴۸.۳۲۰۷۲۴۰۰۲.۱۷۲.۰۰۰
۱۳۱.۰۵۳.۸۹۹۱.۶۲۶.۱۰۳۴۸.۷۸۳.۰۹۰۷۲۸۰۰۲.۱۸۴.۰۰۰
۱۴۱.۰۶۴.۶۷۲۱.۶۴۰.۹۶۹۴۹.۲۲۹.۰۷۰۷۳۲۰۰۲.۱۹۶.۰۰۰
۱۵۱.۰۷۵.۴۳۹۱.۶۵۵.۸۲۸۴۹.۶۷۴.۸۴۰۷۳۶۰۰۲.۲۰۸.۰۰۰
۱۶۱.۰۸۶.۲۰۹۱.۶۷۰.۶۹۰۵۰.۱۲۰.۷۰۰۷۴۰۰۰۲.۲۲۰.۰۰۰
مزد روزانه کارگران طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری سال ۱۴۰۱ = ۱۷۱۷۲۲ + ۱/۳۸ × آخرین مزد شغل روزانه سال ۱۴۰۰
مزد روزانه کارگران (حداقل روزانه):۱.۳۹۳.۲۵۰حداقل مزد ماهیانه (۳۰ روزه) کارگران:۴۱.۷۹۷.۵۰۰
مبلغ عائله‌مندی (حق اولاد) یک فرزند:۴.۱۷۹.۷۵۰مبلغ عائله‌مندی (حق اولاد) دو فرزند:۸.۳۵۹.۵۰۰
مبلغ عائله‌مندی (حق اولاد) سه فرزند:۱۲.۵۳۹.۲۵۰مبلغ عائله‌مندی (حق اولاد) چهار فرزند:۱۶.۷۱۹.۰۰۰
نرخ پایه(سنوات) روزانه۷۰.۰۰۰نرخ پایه(سنوات) ماهیانه (۳۰ روزه)۲.۱۰۰.۰۰۰
کمک هزینه اقلام مصرفی(بن):۸.۵۰۰.۰۰۰کمک هزینه مسکن (فعلاً تا تصویب هیئت وزیران)۴.۵۰۰.۰۰۰
در صورت تصویب مصوبه شورای عالی کار توسط هیئت وزیران کمک هزینه مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
توضیح: کارگرانی که یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و حتی تسویه حساب نموده باشند، مشمول دریافت پایه سنوات روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال می‌باشند.

۴.۶/۵ - (۵ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.