راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

جدول حقوق و دستمزد ۹۹

حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹+ جدول حقوق و دستمزد ۹۹

(با اِعمال آخرین تغییرات مصوب در جلسه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ شورای عالی کار)

در مورد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجراء در سال ۱۳۹۹

ارقام- ریال در روز      ضریب ریالی ۱۲۴/۲۹

قبل از ۱/۴/۱۳۹۹بعد از ۱/۴/۱۳۹۹ گروه 
 پایه/ سنوات  مزد شغل  پایه/ سنوات  مزد شغل 
۵۸۳۳۳۶۱۱۸۰۹۳۳۳۳۳۶۳۶۸۰۹۱
۵۸۵۳۳۶۱۳۶۷۲۳۳۵۳۳۶۳۸۶۷۲۲
۵۸۷۳۳۶۱۵۵۳۵۳۳۷۳۳۶۴۰۵۳۵۳
۵۸۹۳۳۶۱۷۴۰۳۳۳۹۳۳۶۴۰۴۰۳۴
۵۹۱۳۳۶۱۹۲۷۳۳۴۱۳۳۶۴۴۲۷۳۵
۵۹۳۳۳۶۲۱۷۵۴۳۴۳۳۳۶۴۶۷۵۴۶
۵۹۵۳۳۶۲۴۲۴۲۳۴۵۳۳۶۴۹۲۴۲۷
۵۹۷۳۳۶۲۶۷۳۰۳۴۷۳۳۶۵۱۷۳۰۸
۵۹۹۳۳۶۲۹۸۳۹۳۴۹۳۳۶۵۴۸۳۹۹
۶۰۱۳۳۶۳۲۹۴۸۳۵۱۳۳۶۵۷۹۴۸۱۰
۶۰۳۳۳۶۳۶۶۷۷۳۵۳۳۳۶۶۱۶۷۷۱۱
۶۰۷۳۳۶۴۰۴۱۱۳۵۷۳۳۶۶۵۴۱۱۱۲
۶۱۱۳۳۶۴۴۱۴۵۳۶۱۳۳۶۶۹۱۴۵۱۳
۶۱۵۳۳۶۴۹۱۱۳۳۶۵۳۳۶۷۴۱۱۳۱۴
۶۱۹۳۳۶۵۴۰۸۱۳۶۹۳۳۶۷۹۰۸۱۱۵
۶۲۳۳۳۶۵۹۰۷۱۳۷۳۳۳۶۸۴۰۷۱۱۶
۶۲۷۳۳۶۶۵۲۷۸۳۷۷۳۳۶۹۰۲۷۸۱۷
۶۳۱۳۳۶۷۱۵۰۰۳۸۱۳۳۶۹۶۵۰۰۱۸
۶۳۵۳۳۶۷۸۹۵۵ ۳۸۵۳۳۷۰۳۹۵۵۱۹
۶۳۹۳۳۶۸۶۴۲۰ ۳۸۹۳۲۷۱۱۴۲۰۲۰

تغییرات بخشنامه حقوق ۹۹ از تیر ماه چه تاثیری در حق السعی کارگران خواهد داشت؟

الف : مزد و پایه سنوات سال ۹۹ کارگران در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه به صورت زیر است :

حداقل مزد روزانه سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال

پایه سنوات روزانه سال ۹۹ مبلغ ۵۸۳۳۳ ریال

مزد (مجموع مزد روزانه و پایه سنوات)

۶۱۱۸۰۹+۵۸۳۳۳=۶۷۰۱۴۲ ریال

کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد برای هر فرزند :

۳*۶۱۱۸۰۹=۱۸۳۵۴۲۷ ریال

ب : مزد و پایه سنوات سال ۹۹ کارگران در تیر ماه و بعد از آن به صورت زیر است :

حداقل مزد روزانه سال ۹۹ مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال

پایه سنوات روزانه سال ۹۹ مبلغ ۳۳۳۳۳ ریال

مزد (مجموع مزد روزانه و پایه سنوات)

۶۳۶۸۰۹+۳۳۳۳۳=۶۷۰۱۴۲ ریال

کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد برای هر فرزند :

۳*۶۳۶۸۰۹=۱۹۱۰۴۲۷ ریال


حداقل حقوق و مزایای ۹۹ قبل و بعد از تیر

عنوانقبل از تیر ۹۹بعد از تیر ۹۹
مزد ۹۹ قانون کار (روزانه)۶۱۱.۸۰۹۶۳۶.۸۰۹
حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)۱۸.۳۵۴.۲۷۰۱۹.۱۰۴.۲۷۰
نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار۱۵%P+30338۱۵%P+55338
پایه سنوات روزانه۵۸۳۳۳۳۳۳۳۳
بن کارگری ۹۹ قانون کار۴.۰۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹۹ قانون کار (منتظر تصویب افزایش ۹۹)۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۹۹)۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۹۱۰.۴۲۷
حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۹۹)۳.۶۷۰.۸۵۴۳.۸۲۰.۸۵۴
حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۹۹)۵.۵۰۶.۲۸۱۵.۷۳۱.۲۸۱
مزد هر ساعت کار عادی۸۳.۴۶۶۸۶.۸۷۷
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹۱۱۶.۸۵۳۱۲۱.۶۲۸
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹۲۹.۲۱۳۳۰.۴۰۷
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری۹۹۳۳.۳۸۷۳۴۷۵۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹۲.۷۵۳.۱۴۰۲.۸۶۵.۶۴۰
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۹۱۰.۴۲۷
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۹۱۰.۴۲۷
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹۴.۱۲۹.۷۱۱۴.۲۹۸.۴۶۱

نتیجه :

ملاحظه می شود که مزد در هر دو حالت تغییری نکرد. حق اولاد افزایش یافت و حقوق اداره کار سال ۹۹ در اقلام مختلف می‌تواند از این تغییرات تاثیر بپذیرد. ملاحظه می‌شود که با افزایش حداقل دستمزد کارگران ۹۹ به جای سایر اقلام حق السعی به نفع کارگران است.

فرمول های محاسبه مزایای قانون کار مورد استفاده در جدول بالا

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار :

مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)

فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار :

مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار

فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار :

مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری

فرمول محاسبه شب کاری قانون کار :

مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

فرمول محاسبه سنوات سالانه :

سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه :

سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر

فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه :

سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهاینه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه :

سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.