راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

حق توکیل به غیر در وکالت نامه های ایرانیان خارج از کشور

پرسش: حق توکیل به غیر ، در اختیارات وکالتنامه به چه معنا است ؟

پاسخ: یعنی موکل این اختیار را به وکیل مورد نظر خود می دهد که بتواند، برای انجام محتوای وکالت تنظیمی نسبت به اخذ وکیل ثالث و یا وکیل دادگستری جهت مراجعه به دادگاه و انجام سایر مراحل اداری اقدام نماید .
چنانچه شخص هنگام تنظیم وکالت نامه در سیستم میخک قسمت حدود اختیارات وکیل گزینه وکیل حق توکیل به غیر را ندارد را انتخاب کند در صورت نیاز، شخص وکیل نمی تواند وکیل دیگری را جهت پیگیری امور موکل انتخاب نماید و موکل ناچار خواهد خواهد بود برای ادامه کار توسط وکیل دیگر یک وکالتنامه جدید تنظیم نماید.
بنابراین توصیه می کنیم در زمان تنظیم وکالتنامه در سیستم میخک گزینه حق توکیل به غیر دارد را انتخاب کنید

منبع: https://t.me/consuliyar

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.