راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

حکم خاص تقسیم ارث بازماندگان حادثه متروپل آبادان

پرویز رضایی سردفتر اسناد رسمی تهران در یادداشتی به موضوع حقوقی تقسیم ارث بازماندگان حادثه ساختمان متروپل آبادان پرداخته است که در ادامه میخوانید:

ساعت ده شب بود گوشی موبایل زنگ زد شماره خط آشنا نبود صدای لرزان زن از پشت تلفن به سختی شنیده می‌شد مرتب از اینکه خارج از وقت اداری و این موقع از شب تماس گرفته عذر خواهی می‌کرد.

یکی دو روز بود منتظر تماس این خانم بودم یکی از دوستان خواسته بود تا حد مقدور کمکش کنم گفته بود خانواده این زن یعنی همسر و سه فرزندش همگی در فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان کشته شدند و او از بد حادثه تنها بازمانده‌ی خانواده است.

زن گفت همه زندگی من در این حادثه نابود شده و امروز برادران و خواهران همسر مرحومم مدعی اموال آن‌ها هستند تا کنون با دو وکیل دادگستری در این مورد صحبت کردم اما هر کدام نظر مخالف دیگری داشتند یکی از انها معتقد بود من تنها وارث خانواده هستم و دیگری نظرش درست بر خلاف او بود…آقا یعنی امروز اموال خانواده من بین عموها و عمه‌ها بچه‌های من تقسیم می‌شود؟!

به خانم توضیح دادم حسب شرع و قانون نظر هیچ کدام از وکلا در محل خود اشتباه نیست یعنی هم او که به اعتبار فوت چند نفر که تقدم و تاخر فوت هیچکدام از انها معلوم نیست نظر به‌عدم توارث بین آن‌ها داده که در نتیجه خانواده همسر شما یعنی عموها و عمه‌های بچه‌ها وارث اموال خواهند شد و هم همکار ایشان که در چنین مواردی قائل به توارث یعنی ارث بردن اشخاص فوت شده از یکدیگر است که نتیجه ان تعلق اموال شوهر و فرزندانتان به شماست!

زن که به نظر گیج شده بود پرسید چطور می‌شود که همه آن‌ها ارث ببرند و هم نبرند مگر می‌شود؟!

به خانم توضیح دادم:

یکی از وکلا که طرف مشورت شما بوده فقط «لا اله» را گفته و وکیل دیگر که با او مشورت کردید الا الله را هم منظور کرده به این معنی که بله بنا بر قاعده کلی و به استناد ماده ۸۷۳ قانون مدنی اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند…

اما الا الله قضیه و استثای بر همان قاعده باز به استناد همان ماده این است که اگر موت به سبب غرق یا هدم واقع شود در آن صورت از یکدیگر ارث میبرند.
بنا بر این برغم اینکه همه خانواده شما در یک حادثه جان باختند و علی القاعده هیچکدام از هم ارث نمی‌برند (وارثی از طبقه اول وجود ندارد) و ارث به طبقه دوم یعنی عموها و عمه‌ها می‌رسد اما چون فوت انها به سبب هدم (زیر آوار ماندن) بوده هر کدام از افراد فوت شده وارث دیگری است.

نتیجتا در این حادثه اموال همسر به فرزندان و با توجه به فوت انها مادر تنها وارث است.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.