راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اصفهان

در دفاتر پلیس +۱۰ اصفهان خدماتی ارائه می‌شود که به جهت رفاه حال هموطنان قابل دسترسی هستند. در ادامه این مطلب علاوه بر آدرس و تلفن دفاتر پلیس +۱۰ اصفهان شما را با شرح این خدمات پلیس + ۱۰ آشنا خواهیم کرد.

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۳

اصفهان – اصفهان – خ آزادگان -چهارراه فرایبورگ-ابتدای خ مصلی-روبروی سیلو-نبش بن بست اول-ط اول

کدپستی: ۸۱۶۴۹۱۳۱۶۳

۰۳۱-۶۶۱۷۲۰۰ – ۰۳۱-۶۶۱۷۲۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۴

اصفهان – اصفهان – خ جی – قبل از]چهار راه پروین – نبش کوچه ظفر- روبروی داروخانه دکتر محمدی

کدپستی: ۸۱۵۶۸۵۴۹۹۴

۰۳۱-۳۲۲۹۹۶۶۴ – ۰۳۱-۳۲۲۸۶۰۱۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۵

اصفهان – اصفهان – خیابان بزرگمهر چهارراه نورباران ابتدای خیابان ۲۲بهمن جنب بانک ملت

کدپستی: ۸۱۵۸۶۳۵۳۱۱

۰۳۱-۳۲۶۵۲۹۶۵ – ۰۳۱-۳۲۶۴۲۰۱۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۶

اصفهان – اصفهان – خیابان نشاط روبروی اداره پست نشاط

کدپستی: ۸۱۵۴۶۶۸۱۸۵

۰۳۱-۳۲۵۰۵۰۲۱ – ۰۳۱-۳۲۵۰۵۰۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۸

اصفهان – اصفهان – خ پروین بعد از چهارراه شیخ طوسی به سمت آتش نشانی کنار گذر کوی انقلاب ۱۰۱ پ ۲

کدپستی: ۸۱۹۸۹۹۳۳۳۹

۰۳۱-۳۵۵۹۴۹۵۱ – ۰۳۱-۳۵۵۹۴۹۵۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۹

اصفهان – اصفهان – میدان شهدا – ابتدای کاوه – نبش خ آیت اله ادیب(مدرس) جنب ایستگاه مترو

کدپستی: ۸۱۴۸۹۷۳۱۳۳

۰۳۱-۳۴۴۶۱۶۸۵ – ۰۳۱-داخلی ۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۳

اصفهان – اصفهان – حدفاصل سه راه سیمین و تقاطع اتوبان _ روبروی بانک تجارت

کدپستی: ۸۱۷۴۸۶۹۸۶۱

۰۳۱-۳۷۷۷۲۱۲۷ – ۰۳۱-۳۷۷۷۲۱۲۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۴

اصفهان – اصفهان – خیابان رباط دوم مابین فرعی ۷ و۹ جنب شیرینی مادر ساختمان نقشینه طبقه اول

کدپستی: ۸۱۹۶۸۱۵۶۷۷

۰۳۱-۳۴۳۹۴۰۵۷ – ۰۳۱-۳۴۳۹۴۰۵۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۵

اصفهان – اصفهان – خیابان ارتش نرسیده به پل حسین آباد نبش سجادیه ۴

کدپستی: ۸۱۷۴۷۶۷۶۶۱

۰۳۱-۳۶۲۵۷۸۵۷ – ۰۳۱-۳۶۲۵۷۸۵۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۷

اصفهان – اصفهان – خیابان سروش چهارراه عسگریه روبروی امامزاده شاهمیرحمزه کوچه۳۶ درب داخل کوچه

کدپستی: ۸۱۵۵۸۷۵۶۳۳

۰۳۱-۳۴۴۸۸۲۲۲ – ۰۳۱-۳۴۴۸۸۳۳۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۸

اصفهان – اصفهان – خیابان جی خیابان شهدای ستار جنب آموزشگاه زبان صفاهان

کدپستی: ۸۱۵۹۱۵۸۵۷۳

۰۳۱-۳۵۲۴۵۵۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۹

اصفهان – اصفهان – خیابان طیب مقابل شیرینی سرای خورشید

کدپستی: ۸۱۳۶۷۴۷۵۸۹

۰۳۱-۳۲۳۶۲۰۰۵ – ۰۳۱-۳۲۳۶۴۰۰۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۱

اصفهان – اصفهان – سپاهان شهر-میدان غدیر-مجتمع عقیق چهار-طبقه اول-واحد۵

کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۶۶۹۱

۰۳۱-۳۶۵۱۲۳۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۲

اصفهان – اصفهان – چهارراه جهاد ابتدای بلوار آتشگاه مجتمع تجاری فردوسی ط اول واحد ۴

کدپستی: ۸۱۸۵۷۷۷۳۵۳

۰۳۱-۳۷۷۳۶۴۶۰ – ۰۳۱-۳۷۷۳۶۴۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۳

اصفهان – اصفهان – خیابان امام خمینی قبل از ورودی خانه اصفهان جنب بانک مسکن

کدپستی: ۸۱۳۹۹۵۹۸۴۵

۰۳۱-۳۳۳۳۸۰۰۴ – ۰۳۱-۳۳۳۳۸۰۰۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۴

اصفهان – اصفهان – میدان جمهوری اسلامی جنب بانگ مسکن کوچه شهید شهبازی

کدپستی: ۸۱۸۹۶۱۳۵۱۴

۰۳۱-۳۳۳۷۲۰۶۸ – ۰۳۱-۳۳۳۷۲۰۶۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۵

اصفهان – اصفهان – خیابان رودکی ابتدای خیابان علامه جعفری نبش ک شماره ۳۰ شهید کرمانی پ۲۰

کدپستی: ۸۱۷۶۸۴۹۳۱۲

۰۳۱-۳۷۸۶۶۰۰۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۶

اصفهان – اصفهان – خیابان زینبیه نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی جنب ورزشگاه بهمن

کدپستی: ۸۱۹۷۷۹۷۸۶۵

۰۳۱-۳۵۶۴۱۵۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۷

اصفهان – رهنان – خ شریف غربی نرسیده به خیابان کهندژ روبروی اداره برق

کدپستی: ۸۱۸۷۹۷۳۴۹۵

۰۳۱-۳۷۳۵۰۱۳۰ – ۰۳۱-۳۷۳۸۳۶۳۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۸

اصفهان – اصفهان – خ سجاد نبش خیابان شهد خلیلی پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۱۶۷۷۱۳۱۶۰

۰۳۱-۳۶۶۰۲۵۸۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۹

اصفهان – اصفهان – خ بهارستان خ الفت خ ایثارشمالی مجتمع تجاری نوروزی

کدپستی: ۸۱۴۳۱۴۹۳۷۶

۰۳۱-۳۶۸۲۱۰۰۲ – ۰۳۱-۳۶۸۲۲۵۲۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۱

اصفهان – خمینی شهر – بلوار امیرکبیر -مقابل سازمان اتوبوسرانی -داخل خیابان سفیر امید مجتمع فرهنگ

کدپستی: ۸۴۱۸۷۳۵۴۸۳

۰۳۱-۳۳۵۱۵۰۰۵ – ۰۳۱-۳۳۵۱۵۰۰۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۲

اصفهان – خمینی شهر – بلوار آزادگان – نبش ک ش داورپناه – ساختمان کوثر

کدپستی: ۸۴۱۵۶۱۶۵۳۱

۰۳۱-۳۳۶۰۳۵۵۵ – ۰۳۱-۳۳۶۰۳۵۵۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۳

اصفهان – دولت آباد برخوار – برخوار – بلوار جانبازان-جنب بوستان نماز-رضوی۱ پ ۳۸

کدپستی: ۸۳۴۱۷۶۳۵۸۶

۰۳۱-۴۵۸۲۹۳۹۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۴

اصفهان – درچه – خیابان ایت الله درچه ای –روبروی دبستان مصطفی خمینی

کدپستی: ۸۴۳۱۷۵۹۷۹۳

۰۳۱-۳۳۷۶۷۱۱۰ – ۰۳۱-۳۳۷۶۷۱۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۲۴

اصفهان – تیران و کرون – بلوار امام خمینی کوی امیرکبیر (کوچه مخابرات قدیم ) ساختمان بنت الهدی

کدپستی: ۸۵۳۱۶۱۴۷۷۶

۰۳۱-۴۲۲۲۰۵۲۰ – ۰۳۱-۴۲۲۲۰۷۵۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۳۱

اصفهان – نائین – بلوار بعثت – نبش خیابان قدوسی – ساختمان مهر -دفتر خدمات الکترونیک انتظامی

کدپستی: ۸۳۹۱۸۵۸۶۱۶

۰۳۱-۴۶۲۶۱۰۰۰ – ۰۳۱-۴۶۲۵۹۵۸۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۴۱

اصفهان – خور و بیابانک – -خیابان کمربندی- شهرک ولیعصر- کوچه نرگس-پلاک ۳۸۱

کدپستی: ۸۳۶۱۶۷۴۴۵۴

۰۳۱-۴۶۳۲۴۸۴۸ – ۰۳۱-۴۶۳۲۴۶۰۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۱۲

اصفهان – نجف آباد – خیابان شریعتی جنب خیابان رسالت

کدپستی: ۸۵۱۴۶۹۳۶۵۱

۰۳۱-۴۲۷۴۱۹۰۰ – ۰۳۱-۴۲۷۴۱۹۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۱۳

اصفهان – نجف آباد – خ شریعتی غربی بعد از چهارراه الله اکبر نبش خیابان بوستان

کدپستی: ۸۵۱۳۶۶۸۴۳۳

۰۳۱-۴۲۶۴۷۰۱۰ – ۰۳۱-۴۲۶۱۳۲۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۴۱

اصفهان – زرین شهر – خیابان امام شمالی خ جام جم جنب سینما

کدپستی: ۸۴۷۱۸۶۷۳۸۱

۰۳۱-۵۲۲۱۰۱۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۳

اصفهان – لنجان – خ رجایی- بلوار معراج- جنب فرمانداری لنجان

کدپستی: ۸۴۷۱۷۹۳۱۸۶

۰۳۱-۵۲۲۷۲۰۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۴

اصفهان – فلاورجان – کلیشاد -بلوار شهید مطهری-ابتدای بلوار شهید با هنر تقاطع اول

کدپستی: ۸۴۵۶۱۱۶۱۷۵

۰۳۱-۳۷۴۸۸۲۰۳ – ۰۳۱-۳۷۴۸۸۲۰۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۵

اصفهان – فلاورجان – بلوار توحید کوچه شهید موگوئی دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۱۵۱۱۵۳۲۴۱

۰۳۱-۳۷۴۲۸۴۴۴ – ۰۳۱-۳۷۴۲۸۴۴۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۵۷۱

اصفهان – فریدن – داران-بلوار آیت اله طالقانی خیابان شهید بهشتی

کدپستی: ۸۵۶۱۹۵۵۵۸۳

۰۳۱-۵۷۲۲۸۰۲۲ – ۰۳۱-۵۷۲۲۸۰۲۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۱

اصفهان – کاشان – بلوار نماز -نرسیده به خیابان امام-جنب کوچه اذان ۱۲

کدپستی: ۸۷۱۶۶۵۴۸۳۸

۰۳۱-۵۵۴۶۹۱۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۳

اصفهان – کاشان – بلوار ش خادمی روبروی فرمانداری ابتدای خیابان زیارتی

کدپستی: ۸۷۱۵۱۷۳۹۶۳

۰۳۱-۵۵۵۷۶۹۹۰ – ۰۳۱-۵۵۵۷۶۹۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۴

اصفهان – کاشان – م کمال الملک – خیابان باباافضل- روبروی مسجدالرسول- ابتدای کوچه آزادی۴۰

کدپستی: ۸۷۱۳۶۹۸۴۹۳

۰۳۱-۵۵۴۴۴۲۰۲ – ۰۳۱-۵۵۴۴۴۲۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۱

اصفهان – اردستان – بلوار یادگار امام جنب آموزشگاه رانندگی مهدی

کدپستی: ۸۳۸۱۸۸۴۷۶۱

۰۳۱-۵۴۲۳۲۲۱۳ – ۰۳۱-۵۴۲۳۲۲۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۳

اصفهان – آران و بیدگل – بلوار عاملی – خیابان شهید عربیان – روبروی تامین احتماعی

کدپستی: ۸۷۴۱۶۶۳۱۵۴

۰۳۱-۵۴۷۵۴۱۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۵

اصفهان – نطنز – بلوار طالقانی بالاتر از تعاونی۱۷

کدپستی: ۸۷۶۱۶۳۵۳۹۵

۰۳۱-۵۴۲۲۳۶۴۹ – ۰۳۱-۵۴۲۲۱۶۷۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۷۲۱

اصفهان – گلپایگان – بلوار حافظ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی مسلم خلیلی گشنیگانی

کدپستی: ۸۷۷۱۷۳۶۸۲۰

۰۳۱-۵۷۲۴۴۱۵۰ – ۰۳۱-۵۷۲۴۴۱۵۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۷۲۵

اصفهان – چادگان – خ خرمشهر

کدپستی: ۸۵۷۱۷۱۷۹۵۷

۰۳۱-۵۷۷۲۶۲۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۲

اصفهان – خمینی شهر – میدان آزادی بلوار جبل عاملی

کدپستی: ۸۴۱۸۷۵۸۴۸۴

۰۳۱-۳۳۶۰۶۷۶۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۳۱۵۳

اصفهان – اصفهان – ملک شهر حیابان بهارستان غربی چهار راه مفتح

کدپستی: ۸۱۹۵۷۵۴۳۲۶

۰۳۱-۳۴۲۰۶۱۹۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۳۱۵۴

اصفهان – اصفهان – خیابان بازارچه جنب مرکز مخابرات شهید آقا بابایی ساختمان سینا واحد یک

کدپستی: ۸۱۵۸۱۳۴۹۹۶

۰۳۱-۳۲۶۱۹۱۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۵

اصفهان – بن رود – بخش بن رود – ورزنه -بلوار شیخ بهایی دفتر شرقی ترمینال شیخ بهایی

کدپستی: ۸۳۷۵۱۴۳۳۷۷

۰۳۱-۴۶۴۸۵۶۳۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۸۱۱۳

اصفهان – مبارکه – بلوار شهید نیکبخت – حد فاصل میدان مادر و پارک سوار

کدپستی: ۸۴۸۱۱۵۴۸۴۳

۰۳۱-۵۲۴۲۱۵۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۹۱۱۷

اصفهان – مهردشت – سایت اداری بخشداری – دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۵۴۷۱۶۱۳۴۱

۰۳۱-۴۲۳۱۹۰۲۵ – ۰۳۱-۴۲۳۱۹۰۲۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۹۱۱۸

اصفهان – نجف آباد – خیابان امام میدان امام حسین (ع) بلوار جانبازان نرسیده به سه راه یزدانشهر

کدپستی: ۸۵۱۶۹۱۴۴۱۶

۰۳۱-۴۲۴۴۳۵۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۲۷

اصفهان – خمینی شهر – م شهدا ابتدای خ کهندژ مقابل درمانگاه قدس

کدپستی: ۸۴۱۶۶۴۳۶۵۶

۰۳۱-۳۳۶۳۳۵۳۵ – ۰۳۱-۳۳۶۳۳۵۳۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۱

اصفهان – میمه – جنب شهررداری بلوار انقلاب اسلامی

کدپستی: ۸۳۵۱۶۴۳۱۶۸

۰۳۱-۴۵۴۲۷۰۶۰ – ۰۳۱-۴۵۴۲۷۸۴۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۳

اصفهان – دولت آباد برخوار – دولت آباد شهر خورزوق بلوار ولیعصر عج محله دلیگان کوچه روبروی قرض الحسنه حضرت رسول صلی الله علیه واله

کدپستی: ۸۳۴۵۱۷۸۸۶۵

۰۳۱-۴۵۴۰۹۳۹۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۴۲۱۱۱

اصفهان – بادرود – خ امام ،خ شهید رجایی، روبروی ارشاد

کدپستی: ۸۷۶۶۱۱۴۴۶۹

۰۳۱-۵۴۳۴۷۸۹۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۴۴۱۱۱

اصفهان – بویین و میاندشت – اصفهان بویین میاندشت بلوار امام حسین خیابان بهارستان

کدپستی: ۸۵۶۵۱۶۸۲۱۶

۰۳۱-۵۷۵۲۱۰۱۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۴۶۱۱۱

اصفهان – حبیب آباد – حبیب آباد بلوار شهید بهشتی- میدان صداو سیما

کدپستی: ثبت نشده است

۰۳۱- – ۴۵۴۸۳۶۷۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۵۹۱۱۱

اصفهان – قهدریجان – شهر قهدریجان بلوار خلیج فارس شمالی نبش کوچه محراب ۵

کدپستی: ۸۴۶۱۹۶۳۹۳۳

۰۳۱-۳۷۵۱۷۱۴۸-۰۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۶۴۱۱۱

اصفهان – نیک آباد – نیک آباد – بلوار امام خمینی (ره) – جنب تامین اجتماعی

کدپستی: ۸۳۷۷۱-۱۳۳۱۴

۰۳۱-۴۶۶۲۳۹۳۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۶۵۱۱۱

اصفهان – هرند – بلوار شهید صفار جنب حوزه علمیه امام هادی ع

کدپستی: ۸۳۷۴۱۷۱۳۸۹

۰۳۱-۴۶۴۰۳۷۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۱۳

اصفهان – شهرضا – بلوار امام خمینی-جنب ورزشگاه ش جهانمردی-اداره پست سابق

کدپستی: ۸۶۱۵۸۳۳۳۸۱

۰۳۱-۵۳۵۰۸۷۷۷ – ۰۳۱-۵۳۵۱۹۴۱۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۱۷۱۱۱

اصفهان – زیار – آبشار سوم شهرستان زیار میدان امام رضا خ امام خمینی پلاک ۷۸-۸۱۶۸۱-۱۲۹۶۳

کدپستی: ۸۱۶۸۱۱۴۳۶۱

۰۳۱-۳۸۶۷۴۸۵۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۲۶

اصفهان – دهاقان – دهاقان انتهای خیابان بشارت

کدپستی: ۸۶۴۱۸۷۵۹۸۱

۰۳۱-۵۳۳۳۸۱۳۳ – ۰۳۱-۵۳۳۳۸۱۴۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۲۷

اصفهان – سمیرم – خ قدس نرسیده به پمپ بنزین شهید طائی

کدپستی: ۸۶۶۱۷۶۳۸۹۳

۰۳۱-۵۳۶۶۱۱۶۶ – ۰۳۱-۲۳۲۲۰۱۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۳۱۹۱۱۲

اصفهان – زیباشهر – زیباشهر بلوار امام رضا ، جنب نمایشگاه دانش

کدپستی: ثبت نشده است

۰۳۱-۵۲۴۴۸۳۳۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۳۴۲

اصفهان – فولادشهر – محله ب۲ خ شهید مطهری بالاتر از بانک ملت نبش خیابان ارس پلاک ۱۰۵۳

کدپستی: ۸۴۹۱۷۳۷۳۱۸

۰۳۱-۵۲۶۴۵۶۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۵۲۲۱

اصفهان – شاهین شهر – بلوار مدرس – پ ۹۱

کدپستی: ۸۳۱۸۶۸۹۵۱۶

۰۳۱-۴۵۲۹۰۷۰۰-۰۳۱ – ۰۳۱-۴۵۲۹۰۶۹۰-۰۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۵۲۲۲

اصفهان – شاهین شهر – شهر بلوار امام خمینی ، خیابان حافظ شمالی نبش فرعی یک

کدپستی: ۸۳۱۴۸۱۳۱۵۱

۰۳۱-۴۵۲۴۵۸۵۰ – ۰۳۱-۴۵۲۴۷۱۶۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۱۵

اصفهان – کاشان – میدان شورا ابتدای بلوار شهیدان ستوده جنب درمانگاه نواب

کدپستی: ۸۷۱۴۸۴۷۱۸۴

۰۳۱-۵۵۵۷۴۹۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۱۶

اصفهان – آران و بیدگل – ابوزید آباد-بلواربعثت مقابل جهادکشاورزی

کدپستی: ۸۷۴۸۱۱۵۱۸۶

۰۳۱-۵۵۲۳۹۸۱۳ – ۰۳۱-۵۴۲۵۵۹۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۲۶

اصفهان – آران و بیدگل – خیابان شهدا – کوچه معراج ۱۴

کدپستی: ۸۷۴۱۶۷۴۱۹۶

۰۳۱-۵۴۷۲۱۹۷۷ – ۰۳۱-۵۴۷۲۱۹۷۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۷۱۳

اصفهان – خوانسار – بلور معلم روبروی پمپ بنزین ط ۱ واحد ۳

کدپستی: ۸۷۹۱۶۴۳۳۶۶

۰۳۱-۵۷۷۷۶۲۲۸ – ۰۳۱-۵۷۷۷۵۱۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۷۲۶

اصفهان – فریدونشهر – فریدونشهر بلوار پاسداران

کدپستی: ۸۵۹۱۷۶۸۹۵۸

۰۳۱-۵۲۲۷۱۵۸ – ۰۳۱-۲۵۲۲۷۱۵۸

خرید دفترچه راهنمای وظیفه عمومی
خدمات اینترنتی وظیفه عمومی
تعویض کارت پایان خدمت و معافیت
صدور المثنی کارت پایان خدمت و معافیت
تعویض و تمدید گواهینامه
پیگیری کارت سوخت
صدور المثنی کارت سوخت
صدور و تمدید گذرنامه
صدور وضعیت خلافی خودرو
طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها
صدور گواهی پروانه کسب
صدور گواهی‌عدم سوء پیشینه
بیمه حوادث مسافران عازم به خارج از کشور (بیمسا)
پیگیری عملیات‌های انجام با ارسال عدد ۱ به شماره ۱۱۰۰

سوالات متداول

در استان اصفهان چند دفتر پلیس +۱۰ فعال است؟

در این استان ۷۳ دفتر فعال است.

دفاتر پلیس +۱۰ چه خدماتی انجام می دهند؟

خدمات مختلفتی از جمله صدور گواهی پروانه کسب و صدور وضعیت خلافی خودرو انجام می دهند البته محدود به این موارد نیست و در این مقاله به صورت کامل اشاره کرده ایم.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.