راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

صدور حکم تخریب مستلزم احراز اصول سه گانه و احراز آن با نظر کارشناس است

تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رای کمیسیون ماده ۱۰۰

صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نبوده ، لازم است مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی احراز و جزئیات و مرجع احراز مغایرت در رای کمیسیون ماده ۱۰۰تعیین شود.
مستندات :
شهرداری_کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری_تخریب_اصول سه گانه_حریم شهر_بستر شهر_نظریه کارشناسی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱

رای دیوان

در خصوص شکایت خانم (ف.ج.)به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار،با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و اینکه شهرداری طرف شکایت علی رغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی و ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارسال پاسخ اقدامی ننموده است،

نظر به اینکه؛صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ می باشد که با اخذ نظریه کارشناس حاصل میگردد.در حالی که؛ اولا_صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نمی باشد ،

ثانیا_کمیسیون معلوم نکرده که در صورت مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی،کدام اصول در نظر بوده و مخالفت آن را چه کسی تشخیص داده است،

بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان ، رای معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید،این رای قطعی است.


رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه
کریمی تبار_عبدالهی

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

۳/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.