راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

سند محضری اقرار به تشرف به دین اسلام

اقرار خانم به تشرف به دین اسلام

حاضر این دفتر گردید آقا / خانم…با مشخصات مذکور و بعدالحضور ضمن اخبار مبنی بر اینکه از پیروی دین مسیحیت منصرف شده و با اظهار و اقرار به شهادتین و تصدیق دین اسلام، مذهب شیعه اثنی عشر را برای خود انتخاب نمود.

بیشتر بخوانید:

مواد قانونی مربوط

ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده ۱
به وزارت کشور اجازه داده می‌شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر نماید.

ماده ۲
برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:
۱ – درخواستنامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.
۲ – گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان‌پذیر نباشد وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.
۳ – در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.

مستندات شرعی نیاز به تشرف به اسلام برای ازدواج

ازدواج زن مسلمان با اهل‌کتاب جایز نیست امّا درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل‌کتاب چند نظر وجود دارد.

نظریه غالب میان فقیهان شیعه، حرمت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز ازدواج موقّت با آنان است؛ البتّه عدّه فراوانی از امامیه معتقد به جواز نکاح دائم با کتابیه شده‌اند و این نظر، میان متأخّران، طرفدارانی یافته است.
فقیهان اهل سنّت به اتّفاق، نکاح با زنان حرّ از اهل‌کتاب (حربی یا معاهد) را جایز دانسته‌اند. فقط برخی به کراهت قائل شده‌اند؛ به‌ویژه اگر حربی باشد. (منبع)

سوالات متداول

طبق قانون آیا ازدواج مرد و زن مسلمان با با زن و مرد غیر مسلمان صحیح است؟ چه شرطی دارد؟

خیر صحیح نیست و یکی از مدارک لازم، گواهی تشرف یا اقرار به تشرف به دین اسلام است.

نظر فق‌ها درباره ازدواج زن با مرد غیر مسلمان چیست؟

فقها ازدواج زن مسلمان با اهل‌کتاب را جایز نمی‌دانند.

۴.۲/۵ - (۴ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.