راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

 فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

این قرارداد مابین شرکت ……………… که دراین قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقا / خانم ……………………………و به آدرس قانونی …………………………………………………….از یک طرف و شرکت ………………………….. که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود ، به شماره ثبت ……………….. به نمایندگی آقا / خانم …………………………….. به آدرس قانونی …………………………………………………….. در زمینه تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی …..به شرح ذیل منعقد می گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2477″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.