قانون اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بومی‌گزینی در جذب و استخدام در دستگاه‌های اجرایی (مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)

قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- به انتهای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جمله ذیل اضافه می‌شود:

«شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.

منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد.»

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
مهدی هاشمی
آزادی مهدی هاشمی