راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد آموزشگاه ها

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ / / بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده۱: طرفین قرارداد
۱-۱: سایت آسو به نشانی اینترنتی www.asooshop.com که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده
می شود .
۲-۱: آموزشگاه ………………………….. به شماره ثبت ……………………… به نشانی …………………………………………………………… و به مدیریت ……………………………………. که در این قرارداد به اختصار آموزشگاه خوانده می شود .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2279″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.